Úvod

Vítejte na stránkách věnovaných problematice rozštěpových  vad  obličeje.

Cílem našeho informačního portálu je poskytnout ucelený zdroj informací nejen rodičům a specialistům v oboru plastické chirurgie, ale také lékařům, kteří se touto problematikou běžně nesetkávají. Se stálou incidencí okolo 150 dětí narozených ročně s rozštěpem obličeje je jejich řešení stále aktuální.

Rozštěpové centrum má na naší klinice mnoholetou tradici, která sahá až k době jejího založení v roce 1948. Snažíme se proto předat naše zkušenosti širokému okruhu lidí, zlepšit informovanost a tím i spolupráci při poskytování multioborové péče, kterou moderní medicína při řešení rozštěpů vyžaduje. Tým našeho rozštěpového centra je složen ze  specialistů jako je plastický chirurg, ortodont, protetik, stomatolog, klinický pediatr, foniatr, logoped, ORL lékař a psycholog.

Naší snahou a přáním je poskytnou komplexní a dlouhodobou péči pro co nejkvalitnější život.

Bezstarostný úsměv vám přeje tým rozštěpového centra při klinice plastické a estetické chirurgie FNUSA.

Šťastný úsměv – rozštěp obličeje

Watch this video on YouTube or on Easy Youtube.