Pro spolupracující ortodontisty

Doporučení pro spolupracující ortodontisty před ortognátní operací u pacientů s rozštěpovou vadou obličeje

Ortognátní poradna pro rozštěpové vady – po telefonickém objednání na tel. č. 541582141 v pondělí od 11 do 13 hod nebo dle domluvy.

První návštěva rozštěpového pacienta.

Před návštěvou je třeba pacienta poučit o ortognátní operaci, jako o jedné z možností léčby a zhruba vysvětlit jak ortognátní zákrok probíhá. Informace lze nalézt i na našich www stránkách v části pro pacienty. Pacient by před návštěvou ortognátní poradny neměl zcela operační zákrok odmítat či vůbec odmítat diskutovat. U nezletilých pacientů je nutný doprovod rodiče.

Prosíme o formulaci léčebného plánu, případně i plánovaných pohybů zubů v rámci dekompenzace nebo požadavek na kompletní převzetí do péče – i ortodontické.

S sebou je třeba přinést kompletní dokumentaci – studijní modely, OPG (i s kloubními hlavicemi), boční telerentgen, u asymetrického obličeje i předozadní telerentgen. U pacientů na hranici ukončení růstu též RTG zápěstí.

Průběžné návštěvy pacienta

Pacient má již zavedený fixní aparát s kroužky na molárech.

Je třeba specifikovat konkrétní dotaz na chirurga či ortodontistu k správnému řešení problému.

S sebou přinést čerstvou dokumentaci – studijní modely (otisky chrupu bez drátěných oblouků se zámky nepřekrytými voskem, ale s nasazenými jednotlivými gumovými ligaturami), OPG, boční telerentgen a eventuelně i předozadní telerentgen u asymetrických pacientů.

Návštěva před operací – maximálně 2 týdny před výkonem

Pacient má nasazeny operační čtyřhranné ocelové oblouky (doporučené rozměry – pro slot 18: 18×25 nebo 17×25, pro slot 22: 21×25 nebo 19×25) naložené nejpozději 6 týdnů před předpokládaným termínem pacienta, nedělené (dělené je u segmentových operací).

U pacientů s pooperačním hlubším překusem řezáků (III. třídy) již od počátku nebo alespoň 6 týdnů před operací přelepit zámky dolních řezáků a špičáků o zhruba 2 mm více gingiválně a příslušně přizpůsobit operační oblouk).

S sebou přinést čerstvou dokumentaci – studijní modely nejméně 4 týdny po posledních změnách s Vámi zakresleným pooperačním vztahem zubních oblouků, OPG, boční telerentgen a eventuelně i předozadní telerentgen u asymetrických pacientů – vše ne starší 4 měsíců.

Kontrola na Vašem pracovišti těsně před nástupem do nemocnice.

Prosíme zkontrolovat pevné přichycení všechny části fixního aparátu. Naložit netraumatizující operační trny (pokud nebyly vytvořeny jako ohýbané v rámci čtyřhranných operačních oblouků) vždy po pěti na každý oblouk – středové, u III. třídy před špičáky dole a za špičáky nahoře, to samé u prvních molárů. Prosíme operační oblouky navázat jednotlivými drátěnými ligaturami. Pacienta vybavte 1 balením elastických tahů 3/16 medium.

Kontrola pacienta po operaci

Prosím podpořte psychicky pacienta většinou pro otok, zkontrolujte pooperační skus. Při nejasnostech nás kontaktujte.

V případě potřeby pacienta vybavte dalším balíčkem elastických tahů.

Objednejte ho za 5 týdnů k zahájení pooperačního ortodontického finishingu.