Pokyny před nástupem do nemocnice

Do nemocnice se s dítětem dostavte přesně ve stanovený den, nejlépe  do 9. hodin nebo v čase určeném po telefonické domluvě. Dítě nebude v  den přijetí operováno. Někdy je nutno doplnit specializovaná vyšetření. K přijetí s sebou přineste svůj občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, interní vyšetření od vašeho pediatra.

Na základě zákona o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.) je třeba též přinést souhlasy s operací, přílohy k souhlasu, souhlasy s hospitalizací a sdělováním informací s podpisy obou rodičů.

Abychom zajistili nejlepší podmínky pro dobrý výsledek operace a uchránili též naše dětské oddělení před zavlečením nákazy, vyžadujeme od vás, abyste přivezli dítě zdravé, bez vyrážky, bez rýmy a kašle a bez výtoků z uší. Pokud si nejste jisti, kontaktujte našeho pediatra (MUDr. Karla Crhová, tel 541 582 137). Neradi bychom vás i s dítětem vraceli domů. Při příjímání k operaci vyšetřuje dítě právě dětský lékař, který s konečnou platností teprve rozhodne o jeho přijetí. Bližší pokyny vám budou dány při objednání dítěte k operaci.

Nemůžete-li se dostavit z jiných důvodů v určený termín, oznamte nám to včas, abychom mohli lůžko obsadit jiným nemocným. Nezletilé děti můžeme přijmout jen v přítomnosti rodičů nebo pověřených zástupců. Plněním těchto pokynů nám pomůžete hospodařit s lůžky naší nemocnice.. Porady a další informace žádejte osobně dopoledne  v pracovních dnech, jinak se s námi můžete spojit písemně. Adresa: KPECH FN U sv. Anny, Berkova 34, 612 00 Brno – Královo Pole.

K přijetí s sebou přineste toaletní potřeby (mýdlo , kartáček na zuby, zubní pastu, hřeben),  domácí obuv a čisté pyžamo. Během léčby na naší klinice může být s dítětem hospitalizován jeden z rodičů nebo užívat denní režim 7 – 18 hodin pobytu na oddělení s dítětem. Rodič svůj pobyt v nemocnici hradí dle platného sazebníku, jedná se o zhruba 500,- Kč na den. Kojící matky hradí pouze regulační poplatek.

Návštěvy dětí do 10 let jsou zakázány, prosím, neberte je do nemocnice  s sebou.