Péče po operaci patra

Několik dnů bude ještě malý pacient dostávat kašovitou stravu, aby nedošlo k poruše hojící se rány. Sliznice v ústech i v nose bývají ještě zduřené, průchod vzduchu při dýchání nosem nemusí být postačující a dítě dýchá ústy. Ústní sliznice tím osychají, je proto třeba, aby dítě dostávalo častěji tekutiny. S ustupováním otoku se nos stává průchodnějším a dítě si navyká na přirozené dýchání nosem. V pooperačním období je do zahojení vhodná opakovaná aplikace Vincentky ve spreji do nosu ke zvlhčení sliznice (pořídíte v lékárně). Patro je sešito vstřebatelnými měkkými stehy, které obvykle do 3 týdnů od operace spontánně vypadnou. Po operaci ústa dítěte proplachujeme heřmánkovým čajem nebo vodou 5x denně a po každém jídle.

 

Pacient před operací rozštěpu měkkého i tvrdého patra

 

Pooperační foto u téhož pacienta

Anatomické poměry po operaci patra se podstatně změnily a jsou připraveny vhodné podmínky pro vývoj řeči. Děti s neoperovaným rozštěpem patra obvykle nemohou vyslovovat souhlásky. Pokud je vyslovují, tvoří je na nesprávných místech a jejich hlas má mečivé a nosové zabarvení. Po operaci patra se některé z těchto vad řeči mohou upravit zcela samovolně, ale většinou je třeba je odstraňovat postupně cvičením. Od 1,5 roku dítěte sleduje vývoj řeči v pravidelných půlročních intervalech foniatr (odborník pro vady řeči). Vyšetří kvalitu řeči a případný únik vzduchu při mluvení do nosu. Společně s klinickým logopedem stanoví další cíle logopedické péče, v některých případech navrhuje operace k prodloužení měkkého patra, které je tak důležité pro správný vývoj řeči.

V místě bydliště budete navštěvovat pravidelně logopeda, který dítě povede k správné výslovnosti. Nepostačí nikdy jen těch několik minut, které dítě cvičí s logopedem! Odborník pro nápravu vady řeči vám pouze předvede, jak si máte doma s dítětem cvičit. Naší snahou je, aby dítě při nástupu do školy dobře mluvilo. Na dítěti i po této stránce je dobře poznat, jak se mu rodiče věnují. Tento úkol je nutno brát s plnou odpovědností, protože na něm vedle inteligence dítěte bude spočívat jeho budoucí společenské uplatnění. Mnohé, co po vás bude požadováno, bývá někdy dítěti nepříjemné, ale je nutné myslet na konečný dobrý výsledek všestranné péče. Nenuťte dítě k opakování slov. Předčítejte mu raději zvolna z obrázkových knih, zřetelně a hlasitě. Určitě získáte jeho zájem. Samo vám bude vyprávět, co na obrázcích vidí, nebo co slyšelo. Nedovolte mu však mluvit rychle. Nepřipusťte také, aby lidé, kteří se s dítětem stýkají, s ním mluvili jinak než správnou mateřštinou. Je zbytečné, abychom vedle vadných návyků, které nerozlučně souvisejí s vadou, učili dítě ještě vadnou výslovnost.

Protože před operací patra dítěti unikal vzduch vypuštěný ústy současně nosem, začínáme se správným vedením vzdušného proudu dechovými cviky. Cvičíme usměrňování vzduchu vyfukovaného ústy. Soustavným cvičení lze dosáhnout toho, aby množství vzduchu unikajícího do nosu a působícího nosový přízvuk řeči, bylo co nejmenší. Snažte se získat zájem dítěte o cvičení různými hračkami (trumpetami, foukacími harmonikami, nafukovacími figurkami, vatovými kuličkami zavěšenými na niti, větrníčky, peříčky atd.) a hrami (foukáním papírových koníčků z branky do branky atd.).

Cvičení usměrňování vzdušného proudu vyfukovaného ústy

 Obdobně, jako jsme po operaci masírovali ret, můžeme masírovat i patro. Masáže patra provádíme zejména u dětí, které měli operaci patra v pozdějším věku a po reoperacích obvykle 1 měsíc po operaci. Prostředníkem pravé ruky za mírného tlaku  jedeme zepředu od zubů po tvrdém patře dozadu až na měkké patro. Než vyvoláme dávivý reflex, několikrát na měkké patro zatlačíme směrem nahoru. Dítě přitom necháme vyslovovat áááá nebo íííí, čímž zapojujeme aktivně do činnosti patrové svaly.

 

 

Masáže patra provádíme prsteníkem pravé ruky

Dítě je společenský tvor a nejlépe se cítí a rozvíjí v dětském kolektivu. V prostředí normálně mluvících zdravých dětí se učí dítě s operovaným rozštěpem patra správným řečovým návykům. Proto je doporučováno jinak duševně zdravé dítě zařadit co nejdříve do mateřské školy.