Péče o chrup dětí s rozštěpem

Počet řezáků u dětí s rozštěpem obličeje bývá někdy zvětšen, jindy zmenšen. Také tvarově se často zuby v rozštěpu liší od zubů normálních. Nemusí být též pravidlem, aby po vypadnutí malého mléčného řezáku vyrostl na jeho místě malý stálý řezák. Je nutno nezanedbávat ošetřením kazů mléčných zubů, aby dítě neztratilo předčasně některé zoubky, zejména špičáky a poslední mléčné stoličky, které jsou důležité pro správný růst stálého chrupu. Činnost všech 20 mléčných zubů a později 28 až 32 stálých zubů pomáhá přirozenému vývoji čelistí. Je mylný názor, že není třeba ošetřovat mléčné zuby, protože stejně vypadnou a budou nahrazeny stálými. Zdravý chrup, i mléčný, je pomocníkem k celkovému zdraví člověka. Onemocnění zubů bývají příčinou místních onemocnění (záněty okostice, abscesy atd.) i celkových onemocnění. Dětský chrup má přinejmenším pro vývoj dítěte stejný význam jako stálý chrup, protože připravuje rostoucímu organismu potravu a vytváří podmínky pro stálý chrup. Zdravý základ chrupu je dán již v těhotenství správnou výživou a celkovým dobrým stavem matky. Po narození je pak ovlivňován kojením a dokonalou výživou dítěte a od prořezávání prvních zoubků každodenní péčí o chrup.

 Péče o chrup zahrnuje:

  1. Správnou výživu
  2. Dokonalou hygienu dutiny ústní
  3. Ošetření začínajících kazů
  4. Péče o správné postavení zubů a čelistí a jejich dokonalou činnost

Pod správnou výživou si představujeme stravu postačující nejen co do obsahu výživných látek, ale i do jejich vzájemného poměru, stravu hojnou na minerály a vitamíny. U dětí s prořezanými zoubky je třeba klást důraz i na tuhost stravy. Pokud dítě starší než 6 měsíců dostává stále rozmělněnou potravu, nenaučí se správně kousat. Kousání tuhé potravy je přirozeným drážděním k normálnímu růstu zubů a čelisti. Protože kašovitou potravu nemusí dítě kousat, chybí i samočistění zubů sliznicí, tváří a jazyka. Potrava zůstává v záhybech zubů a rozkládá se působením mikroorganismů stále přítomných v ústech. Tím dochází k naleptání zubní korunky a vzniká zubní kaz. Nejškodlivější v tomto ohledu jsou potraviny se značným obsahem cukrů (marmelády, čokoláda, cukrovinky, pečivo z bílé mouky), zvláště pokud jsou snězené po večeři, protože jejich působení trvá dlouhou dobu.

Od konce 1 roku života je potřeba dítě učit samostatně si čistit zuby kartáčkem. Je samozřejmé, že má mít svou vlastní skleničku i kartáček. Zuby čistíme krouživými pohyby kartáčku po všech plochách zubů. Pokud chcete své dítě uchránit bolestivého zákroku při ošetřování zubů, je třeba se řídit následujícími pokyny: začněte s lékařskými prohlídkami a ošetřením zoubků již v druhém roce, kdy se obvykle začínají tvořit první kazy, které nemusí ještě dítěti působit žádné obtíže a jejich ošetření nebývá problematické. K ošetření přiveďte dítě zdravé, vyspané a s vyčištěným chrupem. Připomínky o stavu a obtížích malého pacienta sdělte lékaři bez přítomnosti dítěte. Neslibujte dítěti odměnu za ošetření, které se má stát součástí jeho života. Je třeba si ale uvědomit, že v celém předškolním věku chrup dítěte alespoň dvakrát denně čistí rodiče nebo ho minimálně dočišťují. Stav chrupu dítěte je vizitkou rodičovské péče.

U dětí s rozštěpem se setkáváme s větší kazivostí chrupu,  často způsobenou nevhodně volenou výživou. Samotnou vadou je také ztíženo samočistění. Projevuje se to zejména na zubech v blízkosti rozštěpové štěrbiny, které se často předčasně rozpadají. Konečně je třeba počítat i s ortodontickým léčením (rovnáním zubů), zejména u celkových rozštěpů, které postihují ret, čelist i patro. K zakotvení aparátků je nutno zachovat dočasný (mléčný) chrup až do doby jeho přirozené výměny za stálý chrup.

Chybějící přední zuby bývají často překážkou správné výslovnosti sykavek (S,C,Z,Č,Š,Ž). Je tedy naší snahou nezadávat další příčiny (rozpadlým chrupem) k vadné výslovnosti. Stane-li se, že dítě přes veškerou péči přijde o přední zoubky, lze zhotovit zubní protézku, která umožní výuku správné výslovnosti.

K péči o chrup u rozštěpových dětí patří neodmyslitelně ortodontická péče. Jejím cílem je dosáhnout správného postavení zubů a správného skusu obou čelistí. Tím zlepšíme vzhled pacienta, žvýkání, umožníme správnou výslovnost. Nevyléčená závažná ortodontická vada je pro pacienta komplikací na celý život. Zvyšuje kazivost,  jsou častější onemocnění ústní sliznice a parodontu, v dospělosti horší podmínky pro úpravu chrupu při ztrátách zubů.

Na začátku ortodontické léčby je stanoven na základě klinického vyšetření, otisků zubů a RTG snímku léčebný plán. Podle tohoto plánu se poté provádí úprava postavení jednotlivých částí zubního oblouku, vkládají se kostní štěpy, extrahují se zuby, provádí se posuny zubů, náhrady zubů nebo po přípravě se naplánuje i vzájemný posun celých čelistí (ortognátní operace). Léčebný plán je závazný a nelze ho jednoduše měnit.

Nejčastěji se při léčbě užívají snímatelné nebo fixní aparáty.

Snímatelný aparát se využívá k vzájemným posunům jednotlivých částí zubního oblouku do správného tvaru. Dosažený výsledek se poté zafixuje implantací kostních štěpů. Snímatelné aparáty jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění. V rámci zubního oblouku pak léčba pokračuje pomocí fixních aparátů, které se skládají ze zámků nalepených na jednotlivých zubech a vodícího propojovacího drátu – retaineru. Fixní aparáty jsou hrazeny ze zdravotního pojištění jen částečně. Užívají se také v rámci předléčení před čelistní operací, během operace a v rámci pooperačního doléčení.

Snímatelný aparátek je účinný jen když se nosí celou noc a většinu dne. V ústech musí být delší dobu než mimo ústa. U některých vad je neustále potřeba aparátek nosit, vyjímá se jen na jídlo, tělocvik a při čištění zubů. Nejsnáze si na něj dítě zvykne, když se sním naučí mluvit. Provádíme pravidelnou údržbu aparátku. Čistí se zubním kartáčkem a pastou, mýdlem nebo ústní vodou vždy po vyjmutí z úst. Vyjímá se tahem za drátěné spony, které jej přidržují k zadním zubům, ne za drátěné prvky na předních zubech ani za jemná postranní pera. Šroub je třeba udržovat čistý, před každým otočením ho prokápněte kapkou stolního oleje. Otáčejte ve směru šipky v intervalech, které vám stanoví ortodontista. Je nutné chodit na pravidelné kontroly po dvou až třech měsících, při jakýchkoliv potížích přijďte ihned. Pokud aparátek nenosí dítě i jen několik dní, je předchozí snaha a námaha zbytečná, protože se vada rychle vrací a je nutno se v léčbě vrátit.

  Snímatelný  ortodontický aparátek                            Fixní ortodontický aparát

Fixní aparát se skládá z kovových kroužků se zámky nasazených na zuby nebo ze zámků přilepených na sklovinu a dále z drátů (oblouků), které jsou k zámku přivázány. Podle potřeby přidáváme  gumové tahy, zevní tahy, popřípadě snímací aparáty. Při poškození oblouku, uvolnění zámku nebo kroužku nebo když drát tlačí do dásně, je nutno okamžitě přijít na kontrolu k lékaři, jinak může aparát pacientovi spíše uškodit. Obvyklá frekvence kontrol je zhruba po 6 týdnech. Dále je třeba udržovat vysokou ústní hygienu.  Fixní aparát je třeba neustále čistit a zubní kartáček se stává neodlučitelným společníkem po celý den. K dočištění chrupu je vhodné používat některou doporučenou ústní vodu. Jen tak se lze vyvarovat zánětům dásní, odvápňování skloviny a vzniku zubního kazu. Nejlepší je omezit sladkosti a úplně vynechat karamely, lepivé bonbóny, žvýkačky, perníky. Vyvarujte se tvrdých jídel, vše radši nadrobno pokrájejte. Nedostatečná zubní hygiena je důvodem k sejmutí fixního aparátu a k přerušení léčby.

Mezery v chrupech vzniklé po nezaložených nebo ztracených zubech jsou uzavřeny vložením implantátu zubů nebo proteticky.

Dodržování všech výše uvedených zásad a dobrá spolupráce s ortodontistou umožní budoucí pěkný chrup a úsměv dítěte.