Ostatní operace a zákroky

Před nástupem dítěte do školy bývá nutné drobnějšími operacemi upravit vzhled dítěte. Často jsou to zákroky, které nebylo možno provést při první operaci, aby nebyl poškozen růst postižené části těla nebo se jedná o zákroky korigující deformity způsobené vadou, které se při první operaci nepodařilo zcela odstranit. U dětí s oboustranným rozštěpem rtu je nejčastěji zkrácená kožní část nosní přepážky (kolumela) a přisedlý hrot nosu. Tuto vadu odstraňujeme společně s jinými úpravami měkkého nosu individuálně od 3 roku dítěte.

Jak již bylo řečeno, sledujeme vývoj řeči při pravidelných kontrolách prováděných v určitém věku pacienta. Věkem se mění proporce částí obličeje i rozměry nosohltanu. Tím se někdy stává, že velmi dobrý výsledek operovaných částí se během dalšího růstu stává méně dokonalý. I řeč, na niž nebyla shledána v době nástupu do školy žádná vada, se může stát v době dospívání huhňavou. Nedokonalou funkci patra, která se projevuje huhňavostí, lze zlepšit operací, při které se prodlužuje měkké patro.

Někdy u celkových rozštěpů po operaci patra zbývají v předním pólů patra malé otvory vedoucí do nosu. S jejich uzávěrem nepospícháme, pokud nečiní nějaké potíže, abychom dalšími jizvami na patře neomezili dobré prokrvení a tím i růst horní čelisti.

Konečnou úpravou tvarových a funkčních nedostatků lze obvykle provést až po ukončení růstu postižených orgánů. U nosu to obvykle bývá kolem 16 roku. Jedná se o úpravu deformovaného hrotu a nosního křídla, přepážky a někdy i celé osy nosu. Nápadné jizvy po operacích rtu je nutno odstranit buď před nástupem dítěte do školy nebo až v dospělosti. V období dospívání totiž často přetrvávají nevzhledné hypertrofické (nadbytečné) jizvy déle než v časnějším či pozdějším věku pacienta.

Při komplikacích hojení na patře nebo několika opakovaných operacích je třeba počítat se značným zabrzděním růstu horní čelisti. Dolní čelist se vyvíjí normálně a postupně se vysouvá dopředu. Na chrupu se tato vada projeví obrácených skusem, tedy místo toho, aby horní řezáky překusovaly dolní, je tomu naopak. Vzniká velmi nepříznivý stav pro funkci chrupu i pro estetický vzhled pacienta, u kterého profil obličeje získává miskovitý tvar. I tuto vadu lze upravit operací posunem čelistí, který lze uskutečnit až po 18. roce. Doplnění chybějících zubů v rozštěpu lze také provést až v dospělosti, kdy je chrup již úplně vyvinutý.

 Pacient před čelistní operací

Pacient po čelistní operaci

Jak už bylo uvedeno, rozštěpy rtu, čelisti a patra jsou vadami vývojovými. Jednotlivé části obličeje se během růstu mění. Proto konečné posouzení léčebných výsledků možno provést až po uplynutí největší části vývoje obličeje, to je mezi 15. – 18. rokem. Od narození do této doby jsou nutné pravidelné kontroly pacienta. Je to velká zkouška trpělivosti jak pro nositele vady, tak i pro jeho nejbližší, pro jeho rodinu.

Prodloužení kolumely

Prodloužení patra

Faryngeální lalok

Korekce měkkého nosu (hrot, rotace křídel, …)

Korekce rtu

Rekostrukce horního rtu Abbé

Egalizace či posun mezičelisti

Korekce tvrdého nosu

Monomaxilární a bimaxilární operace