Operace rozštěpu rtu

Rozštěpy rtu operujeme na naší klinice od začátku 3. měsíce života dítěte. Problémem jsou časté infekce dýchacích cest u dětí, pro které je termín operace nutno odložit. Po operaci rtu a  při dobrém průběhu hojení propouštíme pacienta do domácího ošetření za 6-8 dnů.

Mezi odborníky v České republice se vede polemika, který věk dítěte je nejvhodnější k provedení výkonu rekonstrukce rtu. Vznikly dva názorové proudy. Proud neonatální, který nově doporučuje provést operaci ihned po narození, tzv. v neonatální periodě a proud klasický, doporučující tuto operaci provést ve 3 měsících života, kdy již je dítě zralejší, tedy v celosvětově preferovaném období života dítěte. Neonatální sutura nemá zásadní smysl medicínský, jako spíše psychosociální se zpětnou vazbou na dítě. Prováděné operační techniky jsou stejné.

Po každé operaci v obličeji vznikne jizva, která nejde odstranit, ale pokud kvalitně vyzraje, je velmi nenápadná. Ač se veřejnost laická i profesionální často velmi soustředí na přítomnost jizvy, důležitějším faktorem, který pacienta handicapuje je deformita. Jen přirozené ladné křivky obličeje odstraňují stigma rozštěpové vady. Minimálně 40 % pacientů před dosažením dospělosti musí absolvovat korekci horního rtu či nosu, protože vlivem růstu dochází často k narušení již dosaženého dobrého terapeutického výsledku.

 

                                                Masáže horního rtu po operaci

 (Při nespolupráci dítěte si lze jeho hlavičku přitisknout levou rukou k hrudi a pravou rukou provést masáž.)

Operací nabývá ret  a nos přirozeného tvaru a činnost rtu se postupně stává normální. Jizva na kůži, svalu a sliznici však několik měsíců vyzrává, a její zrání je vhodné podpořit tlakovými masážemi. Ty se zahajují 3 týden po operaci. Matka nebo jiný člen rodiny je provádějí 4 – 5krát denně 5x za sebou vždy místo od místa na jizvě. Masáží vymasírujeme pooperační otok a jizva se stává postupně vláčnou a měkne. Masáže rtu provádíme dobře umytou rukou. Kůži rtu natřeme jemně obličejovým krémem, sádlem  nebo olivovým olejem. Levou rukou podepřeme dítěti hlavičku v záhlaví, aby nám neuhýbalo. Ukazováčkem nebo prostředním prstem pravé ruky jemně tlačíme na jizvu proti pevné kosti až zbělá a držíme zhruba 20 sekund. Poté zasuneme ukazováček pod jizvu v ústech a palcem tlačíme na jizvu kůže proti ukazováku. Masáží připravujeme vhodné podmínky jednak pro vývoj svalů rtu, jednak pro vytvoření retních hlásek (B, P, V, F, M) a tím i řeči. Do vyzrání (vyblednutí) je nutno jizvu neopálit, aby se v ní nevychytal pigment. Vhodné je chránit ji krémem s OF 50 nebo vylepováním.

Jak je to s používáním dudlíku u dětí s rozštěpem? Tato otázka nám bývá často kladena rodiči zcela oprávněně. Ve většině případů nám tento návyk do 2 let nedělá starosti ani u celkových jednostranných rozštěpů (postižen je ret, čelist a patro). Může to být i určitý druh cvičení retních svalů, které pevně obemykají dudlík. Vzdušný proud, který před operací rtu vnikal společnou dutinou, je veden nosem. Dítě se učí dýchat normálním způsobem. Vzduch přicházející do plic je oteplován, zvlhčován a čištěn. U oboustranných celkových rozštěpů naopak bráníme jakémukoliv dudlání, protože se jím volná střední část horní čelisti vychyluje k jedné straně a vytlačuje ještě více dopředu. Pro odnaučování dudlání používáme vyztužené tkaniny, které navlékáme dítěti jako rukávce. Dítě si může s ručičkama hrát, ale protože neohne paži v lokti, nemůže dávat prsty do úst.

Vyztužené rukávce u dítěte po operaci