Multidisciplinární terapie rozštěpových vad na KPECH Brno

Léčebný protokol rozštěpového centra Kliniky plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně, aplikovaný od roku 1988, patří mezi nejčastěji užívaný protokol péče v evropských rozštěpových centrech, jak typem, tak i načasování operací a další léčebné péče (Dvořák a kol., 2008, 2009). Na terapii dětí s rozštěpem se podílí multidisciplinární tým specialistů, odpovídající standardům péče doporučeným ve studii EUROCLEFT Project. Léčba od prvních měsíců života do zhojení sutury patra (obvykle do 1 roku života) je koordinována plastickým chirurgem, v pozdějším věku je hlavním koordinátorem multidisciplinární péče ortodontista. Léčba pacientů probíhá dle protokolu uvedeného v tabulce:

 Léčebný protokol pacienta s rozštěpem obličeje na KPECH Brno

Timing Lékař a procedura /provedená vyšetření, dokumentace/
1.týden1. kontakt - plastický chirurg /zhodnocení vady/
konec 3. m.Pediatr /doplněná anamnéza/ Plastický chirurg - sutura rtu /fotodokumentace/
6-8.měsícGenetické vyšetření
8. měsícORL vyšetření /audiometrie,tympanometrie
konec 8.m.ORL vyšetření /audiometrie,tympanometrie
2,5 rokuFoniatrické vyšetření / á 6 m.do cca 5 let/ Logopedie
3 rokyKontrolní vyšetření: Plastický chirurg - kontrola, indikace korekčních operací, hlavně prodloužení kolumely /foto/ Ortodontické vyšetření /otisky pro muzejní modely dočasného chrupu/ ORL /audiometrie, tympanometrie event. nasoendoskopie / Foniatrie /+ nahrávka řeči ve 3-4 letech, vyšetření VPI - videofluoroskopie/
4 rokyPlastický chirurg – prodloužení patra u případů VPI
5-6 letKontrolní vyšetření: Plastický chirurg - kontrola /foto/ Ortodontické vyšetření /otisky pro musejní modely smíšeného chrupu, pravidelné KO 2x ročně, léčba snímatelnými aparáty/ ORL vyšetření /audio - tympanometrie/ Foniatrie / příp. nahrávka řeči/
8-10 letPlastický chirurg – implantace kostního štěpu /foto/ Ortodontista /OPG+ KO za 6 m./
10 letKontrolní vyšetření: Plastický chirurg - kontrola /foto / ORL vyšetření /audio - tympanometrie/ Foniatrie Ortodontická léčba /teleRTG, ve smíšeném chrupu snímatelné aparáty, po výměně chrupu aparáty fixní/
13-14 letKontrola protetikem, konzultace rozsahu budoucí náhrady chybějících zubů, event. indikace chirurgické korekce mezičelistních vztahů u pacientů s nepříznivým růstem /po dokončení růstu/
16-18 letKontrola všemi specialisty /foto, tRTG, otisky pro musejní modely po dokončení ortodontické léčby, audio-tympanometrie/ Chirurgické korekce nepříznivých mezičelistních vztahů, korekce tvrdého nosu Dotazník spokojenosti pacientů a rodičů s výsledkem léčby

Literatura

Dvořák, Z., Veselý, J., Konvičková, E., Výška, T., Mrázek, T., Kučerová L., Halačková, I.: Standardy multidisciplinární péče o dítě s rozštěpem obličeje. Česko-slovenská pediatrie, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 64, 5, s. 236-241, 2009.

Dvořák, Z., Výška, T., Mrázek, T., Kučerová L., Halačková, I. Veselý, J.: Protokol péče o pacienty s rozštěpovou vadou obličeje na KPECH. Ortodoncie, Olomouc: Česká ortodontická společnost, 17, 3, s. 40-46, 2008.

Text byl použit z dizertační práce MUDr. Zdeňka Dvořáka Ph. D. (Funkční vývoj střední obličejové etáže u pacientů s rozštěpem patra, MUDr. Zdeněk Dvořák Ph.D., Brno 2009).