Kontakty

Klinika plastické a estetické chirurgie FN U sv. Anny v Brně

Plastický chirurg

Pediatr

Anesteziolog

  • Lékař s vyšší specializací z ARK FN U sv. Anny

Ortodontista

Stomatolog

  • Dětský stomatolog v místě bydliště

Foniatr

Klinický logoped

Ušní lékař